Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/top3all/sites/forum/common.php on line 106
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3391: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3393: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3394: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3395: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
Цитати • Виж темата - Полудявам, когато..... Обичам, когато.....

Полудявам, когато..... Обичам, когато.....

влез и виж

Модератор: IVUCHI

Полудявам, когато..... Обичам, когато.....

Мнениеот Made_of_Pain на Сря Окт 04, 2006 7:32 pm

Ок.
Тук казваме, какво ни "влудява", дразни и т.н. от ежедневните неща, НО и нещо, коeто обичаме. Непременно се казва само по едно и от двете!

Пример: Полудявам когато, ластикът ми е в различен цвят от дрехите.
Обичам когатоооооооо.... /малко запецвам на собствения си пример/... СПЯ ДО КЪСНО!


Ок.... Така тъкмо ще се поопознаем малко повечко ......... предполагам
Аватар
Made_of_Pain
Newbie
Newbie
 
Мнения: 18
Регистриран на: Сря Окт 04, 2006 7:26 pm
Местоположение: Венера

Мнениеот Hesiona на Съб Окт 14, 2006 3:02 pm

Îáè÷àì êîãàòî èìà ìíîãî ïðèÿòåëè îêîëî ìåí.
Ïîëóäÿâàì, êîãàòî íÿêîé å òîëêîâà òúï, ÷å ñè ìèñëè ÷å å âåëèê :evil:
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Пон Окт 16, 2006 6:42 pm

îáè÷àì êîãàòî ÷åòà õóáàâà êíèãà
ïîëóäÿâàì êîãàòî òðÿáâà äà îáÿñíÿâàì íåùî íà ÷îâåê ñ ÊÈ, êîëêîòî ñòàéíàòà òåìïåðàòóðà!
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Hesiona на Вто Окт 17, 2006 1:05 pm

IVUCHI êàêâî íàðè÷àø õóáàâà êíèãà?
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Чет Окт 19, 2006 10:12 pm

êíèãà êîÿòî ìè õàðåñâà
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Veselushka на Чет Окт 19, 2006 10:22 pm

Îáè÷àì, êîãàòî ñúì ñàìà äà ñëóøàì ìóçèêà :wink:
Ïîëóäÿâàì, êîãàòî ñå âîçÿ â òðîëåÿ, ò.å. âñåêè äåí! :evil:
Аватар
Veselushka
Adventurer
Adventurer
 
Мнения: 149
Регистриран на: Сря Авг 04, 2004 10:05 am

Мнениеот Hesiona на Пон Окт 23, 2006 3:33 pm

IVUCHI, ñåðèîçíî ëè ??!!??! òîâà íå ìîæå äà å èñòèíà!!
Veselushka: òîâà îçíà÷àâà ëè, ÷å ñè ìíîãî ùàñòëèâà?

Îáè÷àì, êîãàòî è äà å äà ÿì øîêîëàä :))
Ïîëóäÿâàì, êîãàòî è äà å, êîãàòî íÿìà øîêîëàä :)
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Сря Окт 25, 2006 6:11 am

:shock: Òôà îò ìíîî øîêîëàä ñà äåáåëåå âà..... :lol:
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Veselushka на Пет Окт 27, 2006 6:50 am

Hesiona, ùàñòëèâà ëè?
Аватар
Veselushka
Adventurer
Adventurer
 
Мнения: 149
Регистриран на: Сря Авг 04, 2004 10:05 am

Мнениеот Hesiona на Пет Окт 27, 2006 4:36 pm

ÈÂÓ×È: äà òî÷íî òàêà :)) äåáåëåå ñå
Âåñåëóøêà, íàëè çíàåø, ÷å íàé-ùàñëèâèòå õîðà ñà ëóäèòå ;)
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Съб Окт 28, 2006 9:52 pm

èëè ïîíå òàêà êàçâàò íîðìàëíèòå
çà äà íå ñå ÷óâñòâàò òîëêîâà ãóçíè ïî îòíîøåíèå íà ëóäèòå
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Made_of_Pain на Нед Окт 29, 2006 12:02 am

Обичам, когато излизам с приятна компания.
Полудявам, когато видя, как ми спамите темите :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
По-добре, да съм сама с празната си душа, отколкото да съм до теб, а ти да си ми приятел само "наглед"
Изображение
Аватар
Made_of_Pain
Newbie
Newbie
 
Мнения: 18
Регистриран на: Сря Окт 04, 2006 7:26 pm
Местоположение: Венера

Мнениеот IVUCHI на Пон Окт 30, 2006 2:48 am

áàñè
íå áúäè äðåáíàâà
âàæíîòî å äà òè å ãîò

---------------------------

à àêî çíàåòå êàê ìè ñå ñïè
íàïðàî ìè ñà ðèâå
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Made_of_Pain на Вто Окт 31, 2006 1:55 am

Абе за какво са усмивките бе :P :P :P :P :P :P
По-добре, да съм сама с празната си душа, отколкото да съм до теб, а ти да си ми приятел само "наглед"
Изображение
Аватар
Made_of_Pain
Newbie
Newbie
 
Мнения: 18
Регистриран на: Сря Окт 04, 2006 7:26 pm
Местоположение: Венера

Мнениеот IVUCHI на Вто Окт 31, 2006 11:41 pm

ìè íå íàì :oops:
çà êôî ñà :?
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Hesiona на Съб Ное 04, 2006 5:30 pm

heheh spam a ?!?! à îùå íèùî íå ñè âèäÿëà :lol:
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Нед Ное 05, 2006 8:06 am

ÅÉ, ÅÉ
äîëó ñïàìåùèòå ðú÷è÷êè îò êèéáîðäà, ÷å øà ñà îïëà÷à íà àäìèíà.
Çíàì ãî äå æèâåå ïðèÿòåë÷åòà ñìå, à ìîäåðàòîðà âñåêè äåí ãî âèæäàì êàò ñå áðúñíà.
Øå âè ñúñèïÿ, íå çíàåòå êôè âðúçêè èìàì.
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Hesiona на Нед Ное 05, 2006 8:45 pm

IVUCHI, àìà òè áðúñíåø ëè ñå??? :?: :roll: (òîâà ìå èçíåíàäà :) )
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Пон Ное 06, 2006 9:06 am

íå íå
íå ñå áðúñíà
èñêàõ äà ñå èçêàðàì ïî-âúçðàñòåí îòêîëêîòî ñúì

ìàìêà ìó èçäàäîõ ñå
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Made_of_Pain на Съб Дек 30, 2006 6:50 pm

Обичам, когато нщата вървят.... полудявам, когато е скарам с някой
По-добре, да съм сама с празната си душа, отколкото да съм до теб, а ти да си ми приятел само "наглед"
Изображение
Аватар
Made_of_Pain
Newbie
Newbie
 
Мнения: 18
Регистриран на: Сря Окт 04, 2006 7:26 pm
Местоположение: Венера

Мнениеот The_Grim_Reaper на Вто Яну 23, 2007 4:47 pm

Обичам когато се отпускам с хубав филм, полудявам когато изгасне тока, когато съм се загледал в дадения филм...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот IVUCHI на Съб Яну 27, 2007 12:10 pm

Íå ìîà äà îïèøà êîëêî èçáåñíÿâàì êàòî ìè èç÷åçíå êàáëåíàòà äîêàòî ãëåäàì ïîñëåäíîòî çà ãîäèíàòà ñúñòåçàíèå îò Ô1.
Äðóãîòî å äà òè äîäå òúùàòà íà ãîñòè â çàãðÿâàùàòà îáèêîëêà.
È ïîñëå õîäè îáÿñíÿâàé ÷å òè òàêà ñè ãëåäàø çëîáíî ïî ïðèíöèï.
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот The_Grim_Reaper на Сря Яну 31, 2007 9:50 am

Обичам когато готвя нещо вкусно, полудявам когато от много експерименти опропастя готвеното...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот IVUCHI на Сря Яну 31, 2007 11:45 am

Îáè÷àì êîãàòî ÿì âêóñíî, íå îáè÷àì êîàãòî íå ÿì âêóñíî!!!
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот The_Grim_Reaper на Чет Фев 01, 2007 9:00 am

Обичам да се отпускам с приятна компания, полудявам когато някои от компанията се скарат за глупости.
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот Hesiona на Пет Фев 02, 2007 8:01 pm

Îáè÷àì êîãàòî ñúì ñàìà ... â áàíÿòà,
ïîëóäÿâàì êîãàòî íÿêîé ìå ïðåêúñâà
:D
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот The_Grim_Reaper на Пон Фев 05, 2007 9:19 am

Обичам когато съм сам... в стаята,
полудявам когато самотата се превърне в ежедневие...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот IVUCHI на Пон Фев 05, 2007 9:19 am

È àç òàêà, îáè÷àì äà ñå çàáàâëÿâàì â áàíÿòà
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот quotes на Пон Фев 05, 2007 10:39 am

стана ми хубаво, само като ви слушам...
Аватар
quotes
Aдмин
Aдмин
 
Мнения: 714
Регистриран на: Вто Юли 27, 2004 12:14 am
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Мнениеот The_Grim_Reaper на Пон Фев 05, 2007 1:17 pm

И на мен, въображението ми започна да препуска през едни сцени...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот Hesiona на Пон Фев 19, 2007 8:08 pm

:lol: :lol: :lol: È íà ìåí òàêà :) àìà íå ñàìî êàòî ñè ìèñëÿ :P :P :P :P
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот quotes на Вто Фев 20, 2007 1:36 am

Hesiona, и двете ръце да ги виждам, докато пишеш!
Аватар
quotes
Aдмин
Aдмин
 
Мнения: 714
Регистриран на: Вто Юли 27, 2004 12:14 am
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Мнениеот Hesiona на Чет Фев 22, 2007 12:36 pm

âñå îùå íå ñúì ñè îáó÷èëà Ìîçèëàòà äà ïèøå êàòî è ãîâîðÿ òàêà ÷å ìîæåø äà áúäåø ñïîêîåí :wink:
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот zver4e на Пет Фев 23, 2007 9:03 pm

Полудявам когато ревнувам :lol:
Обичам когатоооооооо.... ме обича моето меченце :lol:
Аватар
zver4e
Newbie
Newbie
 
Мнения: 11
Регистриран на: Пет Фев 23, 2007 8:32 pm
Местоположение: everywhere you are...

Мнениеот diva4e на Пет Фев 23, 2007 9:12 pm

Полудявам, когато ме лъжат.. обичам да пия кафе
Аватар
diva4e
Newbie
Newbie
 
Мнения: 4
Регистриран на: Пет Фев 23, 2007 8:33 pm

Мнениеот IVUCHI на Съб Фев 24, 2007 8:46 pm

áèÿ ëîøî :evil:
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот The_Grim_Reaper на Пон Фев 26, 2007 10:16 am

Полудявам когато се карам с някой за глупости, обичам когато виждам повече усмихнати хора край мен...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот Hesiona на Чет Юни 28, 2007 9:36 pm

ïîëóäÿâàì êîãàòî íÿêîè ìå èãíîðèðà,
îáîæàâàì äà âäèãàì ñêàíäàëè îñîáåíî íàïîñëåäúê :twisted: :evil:

ìàé òðÿáâà äà ïîðàáîòÿ íàä âúïðîñà ñ îðïóñêàòà ...
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот The_Grim_Reaper на Вто Юли 03, 2007 7:38 am

Полудявам когато изпадна в творческа дупка,
обичам когато създам нещо ново...
"We might have done many things, were we not where we are..." Gareth Jax (Wishsong of Shannara)
Аватар
The_Grim_Reaper
Good Self Control
Good Self Control
 
Мнения: 72
Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 4:24 pm
Местоположение: Бургас

Мнениеот IVUCHI на Вто Авг 21, 2007 10:25 pm

Àç íÿìàì ïðîòèâ äà íå ìå çàíèìàâàò, îñîáåíî íà ðàáîòà!
Ñåäÿ ñè òèõè÷êî â úãúëà è ñè ðèñóâàì
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот quotes на Вто Авг 28, 2007 2:59 pm

харесва ми работата ти - и аз копнея за ъгълче и paint.

дразня се когато не мога да заспя от ремонтите в съседните апартаменти
обичам да иба
Аватар
quotes
Aдмин
Aдмин
 
Мнения: 714
Регистриран на: Вто Юли 27, 2004 12:14 am
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Нед Сеп 16, 2007 4:36 am

àç ïðåäïî÷èòàì äîáðîòî õàïâàíå è ïèéâàíå ïðåä ñåêñóàëíàòà õàìàëîãèÿ
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот Hesiona на Съб Окт 20, 2007 5:29 pm

ååå ÈÂÓ×È òè ñî ìîé ÷îâåê :)
ïëàíóâàì ïúòóâàíå èç åâðîïàòà ùå âçåìà äà íàìèíà ïðåç ×åõèÿ ...
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот Hesiona на Съб Окт 20, 2007 5:30 pm

Ïîëóäÿâàì êîãàòî íÿêîé ñå ïðàâè íà èíòåðåñåí/à
Îáè÷àì äà ñòîÿ íà òèõî ìÿñòî è äà ÷åòà êíèãà
See Within!
Аватар
Hesiona
Topic master
Topic master
 
Мнения: 310
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 4:06 pm
Местоположение: Varna, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Пон Дек 17, 2007 1:15 pm

Ïàê ëè ùå ìèíàâàø ïðåç ×åõèÿ âå?
Áàñè îùå íå ñúì ñå âúçñòàíîâèë îò ïðåäíèÿ ïúò.
Ñÿ øå å áàõúð, åëà íàïðîëåò/ëÿòî/íå èäâàé íàé-äîáðå
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si


Назад към игри

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron